Dharma Sah Norge

 

 

 

KLARHET
Klarhet og det å være klar betyr at de seks sansene har riktig retning og er på den riktige veien, sannhetens vei. Da fungerer våre seks sanser riktig. Det betyr at man ser farger riktig, hører lyd riktig, lukter riktig, opplever berøring riktig og at man har et sinn som fungerer riktig.

Negativitet betyr at våre seks sanser ikke er på den riktige veien, sannhetens vei. Det er ingen overdrivelse å si at negativitet fører til at de seks sansene har en skjev retning. Hvis man ikke bruker sansene riktig, så vil den bevisstheten som diskriminerer, den syvende bevisstheten, få sinnet og all ens tenkning i en negativ retning. Resultatet av denne negativiteten samler seg opp i bevisstheten hvor ting lagres, den åttende bevisstheten. Mye negativitet er akkumulert i denne bevisstheten.

Det å være positiv betyr å alltid bruke sine seks sanser i en positiv retning. Da vil den syvende bevisstheten få en til å bruke sinnet på en positiv måte og man tenker og handler på en positiv måte. Følgene blir at mye god karma bygges opp i denne åttende bevisstheten, og denne gode karmaen vil bli til ens dyd. Uvitenhet, som er mørke, vil forsvinne. Lys og klarhet vil automatisk skinne. Det er på samme måte som når mørke skyer forsvinner og solen kommer frem.

Hvis vi alle kan tilegne oss, følge og tro på denne læren, kan vi skape verdensfred. Du kan selvfølgelig bringe en tørst hest til brønnen og vise den vannet, men hvis hesten sier nei, hva kan du så gjøre? Vær vennlig og bestem deg for hvilken vei du vil gå.

Det som jeg lærer deg er ikke nytt. Du har hørt om det før enten i dette livet eller tidligere liv. Denne daglige læren er ganske enkelt en påminnelse slik at vi kan oppnå klarhet og leve riktig i dette og fremtidige liv. Å tro på denne læren er fullt og helt avgjørelsen til den som leser den. Dessuten er det leserens valg å bruke sine egne forestillinger på denne læren.

                                                                  ©  Ji Kwang Dae Poep Sa Nim 

Teksten er oversatt fra utdrag av Daily Sutras av Dae Poep Sa Nim. Siden 1992 har Dae Poep Sa Nim hver dag sendt Daily Sutras til sine studenter.