Dharma Sah Norge

 

 

 

PRAKSIS
Slik en astronom ser på og undersøker hva som foregår på himmelen, ser mennesket på menneskets sinn. Alt etter hva slags sinn en person har, vil andre dømme han. Ut i fra sinnstilstand og oppmerksomhet, vil andre enten like eller mislike vedkommende.

Ens oppmerksomhet og sinnets bevegelser er veldig viktig. Hvorvidt sinnets bevegelser er riktige eller ikke riktige utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Det kan også bety en god relasjon til andre eller en negativ relasjon, eller det kan bety et liv adskilt fra andre, noe som innebærer et ensomt liv.

Retningen på et menneskes liv avgjøres av ens eget sinn, hvordan man pleier sinnet sitt og hvordan man bruker sinnet sitt. Når en person er uvitende og ikke pleier sinnet sitt på riktig måte, men i stedet endrer sinnet sitt slik været endrer seg, er det vanskelig for han å ha et forhold til andre. Samtidig skaper han lidelse for seg selv.

Sann kjærlighet, vår egen sanne verdi, er å åpne vårt sinn for andre slik at våre sinn kan harmoniseres.

Men hvis en person ikke engang kan pleie sitt eget sinn på riktig måte og bruke det riktig, hvordan kan han da åpne sinnet sitt for andre?

Å praktisere betyr å alltid pleie sinnet sitt på riktig måte og bruke det riktig. Samtidig betyr det at man ikke blir uklar eller uren og ikke blir fanget av noe som helst.

Å praktisere betyr å sørge for at ens sinn er klart. Det betyr at man forandrer sinnet fra det å alltid ønske og lengte etter noe fra andre, til det å gi sinnet sitt til andre.

Det som jeg lærer deg er ikke nytt. Du har hørt om det før enten i dette livet eller tidligere liv. Denne daglige læren er ganske enkelt en påminnelse slik at vi kan oppnå klarhet og leve riktig i dette og fremtidige liv. Å tro på denne læren er fullt og helt avgjørelsen til den som leser den. Dessuten er det leserens valg å bruke sine egne forestillinger på denne læren.

                                                                  ©  Ji Kwang Dae Poep Sa Nim 

Teksten er oversatt fra utdrag av Daily Sutras av Dae Poep Sa Nim. Siden 1992 har Dae Poep Sa Nim hver dag sendt Daily Sutras til sine studenter.