Dharma Sah Norge

 

 

 

BUDDHISME
Buddhisme er en religion, men det er en religion som ikke knytter seg til religion. Buddhisme hjelper alle til å oppnå sann religion og til å erkjenne sannheten. Mennesker som har erkjent sannheten vet i ethvert øyeblikk hva de skal gjøre.

Erkjennelse av sannheten betyr kjærlighet og forståelse og dyp medfølelse for alle levende vesener. På den måten hjelper vi alltid andre og verken skader, sårer eller straffer noen. Hvis alle erkjente sannheten, så ville ondskap og negativitet ikke finnes i denne verden.

Mennesker som har erkjent sannheten er aldri late. De hjelper alltid andre og arbeider flittig. Hvis alle var på den måten, ville det ikke finnes fattigdom og vi ville pryde dette Buddha-landet med ekte skjønnhet.

De fleste religioner er som fingre som peker på månen. Likevel blir tilhengerne ofte avledet av fingeren og tar den for å være selve månen. Buddhisme advarer oss mot å bli avledet av fingeren og lærer oss hvordan vi kan få tilgang til månen. Hvis alle ville praktisere for å få tilgang til selve månen og erkjenne sannheten, ville vi ikke ha religiøse kriger i denne verden. Som jeg sa, de fleste religioner er som fingre som peker på månen. Men vi må erkjenne at alle de fingrene kommer fra én kropp og én familie.

Jeg håper oppriktig at vi ikke lenger vil ha strid innen vår ene familie.

Det som skjer i dag blir morgendagens hendelser. Negative tanker, ord og handlinger i dag blir negative situasjoner i morgen; det blir hendelser ut fra det som vi har skapt i dag.

Og selvsagt blir positive tanker, ord og handlinger i dag morgendagens positive hendelser.

Det forholder seg slik: Enten vi skaper negativ eller positiv karma, så skaper vi den faktisk i dag. Hvis man på grunn av fortidens negative karma igjen skaper negativ karma, når skal denne negative karmaen forsvinne? Når skal man komme ut av uvitenheten?

Hvis man holder seg på Buddhas vei, forblir klar og gjør riktige handlinger, så kan man eliminere sin fortids negative karma og skape god karma i dag, noe som vil bli ens dyd i morgen.

Det som jeg lærer deg er ikke nytt. Du har hørt om det før enten i dette livet eller tidligere liv. Denne daglige læren er ganske enkelt en påminnelse slik at vi kan oppnå klarhet og leve riktig i dette og fremtidige liv. Å tro på denne læren er fullt og helt avgjørelsen til den som leser den. Dessuten er det leserens valg å bruke sine egne forestillinger på denne læren.

                                                                  ©  Ji Kwang Dae Poep Sa Nim 

Teksten er oversatt fra utdrag av Daily Sutras av Dae Poep Sa Nim. Siden 1992 har Dae Poep Sa Nim hver dag sendt Daily Sutras til sine studenter.