Dharma Sah Norge

 

 

 

SOSIAL BUDDHISME
Hensikten med sosial buddhisme er å leve for andre og gjennom Buddhas lære få klarhet slik at vi kan sette pris på livet vårt og leve meningsfullt mens vi eksisterer i denne verden.

Uten å såre hverandre kan vi alltid forstå hverandre, omfavne hverandre og gjøre det som er vår riktige oppgave og funksjon som menneske.

På den måten kan vi bli ordentlig tilfreds og leve et trygt liv. Det betyr at vi ikke bare kommer og går i denne verden, vi blir ikke engang fanget av samsara. Likevel kan vi påta oss samsare for andre, slik at vi i det uendelige kan befri alle levende vesener. Jeg håper at dere alle forstår og erkjenner denne betydningen.

Den viktigste læren fra Shakyamuni Buddhas opplysning er at vi ikke må klamre oss til vårt lille jeg, meg, mitt, fordi når vi binder oss til vårt jeg, meg, mitt, så lider vi.

Etter at han oppnådde opplysning, lærte han oss hvordan vi kan eliminere våre lidelser ved å lære oss de fire edle sannhetene. De er:

Se etter årsaken og opprinnelsen til lidelse.
Stopp lidelsen.
For å gjøre det, gå Buddhas vei.
Praktisér.

Deretter lærte han oss den åtte-foldige veien. Den er:

Riktig perspektiv
Riktig tanke
Riktig tale
Riktig karma
Riktig liv
Riktig praksis
Riktig oppmerksomhet
Riktig meditasjon

Sosial buddhisme betyr å leve livet på den åtte-foldige veien, å leve livet riktig. Slik bringes den riktige tilværelsen inn i livet vårt, og gjennom det blir vi fri fra alt som binder oss og vi oppnår frigjøring.

Det som jeg lærer deg er ikke nytt. Du har hørt om det før enten i dette livet eller tidligere liv. Denne daglige læren er ganske enkelt en påminnelse slik at vi kan oppnå klarhet og leve riktig i dette og fremtidige liv. Å tro på denne læren er fullt og helt avgjørelsen til den som leser den. Dessuten er det leserens valg å bruke sine egne forestillinger på denne læren.

                                                                  ©  Ji Kwang Dae Poep Sa Nim 

Teksten er oversatt fra utdrag av Daily Sutras av Dae Poep Sa Nim. Siden 1992 har Dae Poep Sa Nim hver dag sendt Daily Sutras til sine studenter.