DHARMA SAH NORGE | | | MEDITATION | | | PRACTICE | | | KARMA | | | BEING CLEAR | | | EIGTHFOLD PATH | | | SOCIAL BUDDHISMYUN HWA DHARMA SAH


BUDDHISTISK PRAKSIS
Hvordan vi kan skape et lykkeligere, mer takknemlig og meningsfullt liv for alle, mens vi eksisterer i denne verden.

YUN HWA DHARMA SAH
Yun Hwa Dharma Sah i Norge er tilknyttet Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism, grunnlagt av Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, som er øverste matriark og Dharma-mester. 

Aktiviteter i Norge ble startet i 1986. Våre medlemmer bor i Oslo og ellers på Østlandet, og vi har regelmessig fellespraksis i lokaler i Hamar/Stange.

SOSIAL BUDDHISME
Sosial buddhisme er læren om visdom for hverdagens aktiviteter og et verktøy for å oppnå opplysning. Sosial buddhisme er en altomfattende form for buddhisme, den innbefatter tekster og praksis fra Theravada, Mahayana, Vajrayana og Zen-tradisjoner. 

Dharma-mester Dae Poep Sa Nim formidler buddhismens dype visdom og underviser i metoder til å finne ro og klarhet midt i verdens virvar - hvordan vi kan skape et lykkeligere, mer takknemlig og meningsfullt liv for alle, mens vi eksisterer i denne verden.Vi har kommet til verden for å skape skjønnhet, glede og fred, og ikke for å lide.

Tilknyttet Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism fins det sentre og grupper i mange land i Europa, og dessuten i Australia og Mexico.

Dae Poep Sa Nim etablerte i 1993 Lotus Buddhist Monastery på Hawaii og underviser derfra.

Retreat arrangeres både på Hawaii, og gjennom hele året mange steder rundt i Europa. I Norge arrangerer vi retreat hver sommer på Tjøme.

BILDER FRA LOTUS BUDDHIST MONASTERY PÅ HAWAII

DAILY TEACHING
Dae Poep Sa Nim leser Daily Sutras på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GB8cFfei3uE

LITTERATUR
Dae Poep Sa Nim: The Fragrance of the Lotus: amazon.com

YUN HWA DHARMA SAH
Vi har regelmessig felles meditasjonspraksis i lokaler i Hamar/Stange. Alle er hjertelig velkommen.

RETREAT TJØME 2024
Neste internasjonale retreat på Tjøme 13. - 16. juni 2024.

KONTAKT
For informasjon, og evt. avtale om introduksjon i buddhistisk meditasjon og energiøvelser: oslo@yunhwasangha.org

Internasjonal web-side: www.yunhwasangha.org
(På denne siden legges jevnlig ut nye Daily Sutras)

Sist oppdatert: 20.06.2023